Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Jun 10, 2020

I säsongens sista Dagens människa möter vi religionshistorikern och författaren David Thurfjell mitt ute i den uppländska skogen. David har skrivit boken Granskogsfolket som handlar om naturen som svenskarnas nya religion. Vad är det som gör att så många hellre går ut i skogen och möter Gud än att prioritera julottan? Hur många träd behövs för att man ska få en existentiell upplevelse och varför längtar vissa människor efter vackra sommarängar, medan andra trivs bättre i karga och dramatiska landskap?