Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Jun 5, 2019

I Dagens människa avsnitt 102 möter vi journalisten Martin Wicklin, känd från bland annat P1:s söndagsintervjuer. Vi pratar om att känna en andlig närvaro som strider mot det förnuftet säger och frågar oss om det går att känna empati med alla människor. Martin Wicklin berättar också om karriärs-krisen...