Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Jan 26, 2022

I Dagens människa avsnitt 150 möter vi Stefan Einhorn, professor, övrläkare, författare och föreläsare. Vi pratar om varför det är roligare att ha en tro än att vara agnostiker och ateist, om hur man gör för att få till allvarliga samtal, och om föräldrarnas som överlevde förintelsen. Som bonus får...