Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Jan 20, 2021

I Dagens människa avsnitt 131 möter vi Sören Olsson, en av författarna bakom succé-böckerna om Sune och Bert. Vi pratar om att låta storyn gå före egot, om hur man lever tillsammans med någon som har kort tid kvar, om att förlora ett barn och om varningsklockan som ringer varje gång Sören säger...