Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Aug 24, 2016

I Dagens människa avsnitt 51 möter vi FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson som berättar om andakten som ledde till att han fick skäll. Vi pratar om hopp och frustration i arbetet med att medla i världens konflikter och om kritiken från den före detta kollegan Anders Kompass. Jan Eliasson delar också med sig...