Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Jun 3, 2015

I det 32:e avsnittet av Dagens människa möter vi programledaren och avgående Bris-chefen Kattis Ahlström i ett samtal om Gud, tröst och drömjobb.