Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 29, 2014

I femtonde avsnittet av Dagens människa möter vi gastronomen tv-profilen Edward Blom i ett samtal om kändisskap, alkoholromantik och det ständiga behovet av Guds nåd.


Oct 22, 2014

I fjortonde avsnittet av Dagens människa möter vi journalisten och twitterfenomenet Sofia "Mymlan" Mirjamsdotter i ett samtal om Gud, dubbelmoral och att vara en maktfaktor i sociala medier.


Oct 15, 2014

I avsnitt nummer tretton av Dagens människa möter vi multikonstnären Dogge Doggelito i ett samtal om familjeliv, teologistudier, karriär och att ha en "sträng Gud".


Oct 8, 2014

I avsnitt nummer tolv av Dagens människa möter vi författaren Jan Guillou live från Bokmässan i ett samtal om skepsisen mot religion, boken "Att inte vilja se" samt om hur den kristna skolningen präglar honom ännu.


Oct 1, 2014

I elfte avsnittet av Dagens människa möter vi författaren Hillevi Wahl live från Bokmässan i ett samtal om missbruk, uppväxt och vad det skulle innebära att kalla sig kristen.