Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Dec 13, 2017

Redaktionen för Dagens människa önskar våra lyssnare god jul med ett urval av några av höstens skönaste och mest tänkvärda poddstunder från säsongen.
Hör Henrik Schyffert prata om rädsla, Ken Ring berätta om sin starka tro, Dilsa Demirbag Sten prata om Gud som en dålig kopia och Kent Wisti som menar att...