Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Jun 10, 2020

I säsongens sista Dagens människa möter vi religionshistorikern och författaren David Thurfjell mitt ute i den uppländska skogen. David har skrivit boken Granskogsfolket som handlar om naturen som svenskarnas nya religion. Vad är det som gör att så många hellre går ut i skogen och möter Gud än att prioritera...