Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Dec 14, 2014

I detta tjugonde avsnitt av Dagens människa plockar vi russinen ur poddkakan och lyssnar på godbitar ur 2014 års 19 intervjuer. God jul!