Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Dec 16, 2019

I det 110:onde avsnittet av Dagens människa möter vi ledarskribenten, debattören, teologen och författaren Joel Halldorf. Vi pratar om att växa upp och diskutera Augustinus runt middagsbordet, om att vara den som alltid har en åsikt, om hur man klarar av att sticka ut näsan fastän människor man faktiskt...