Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Apr 3, 2019

I Dagens människa avsnitt 98 möter vi artisten, författaren och odlaren Stefan Sundström. Vi talar om det religiösa i att kompostera och om att försöka finna frid i tanken att bli uppäten av maskar, men också om låten "Om jag kommer upp till Jesus". Vi funderar över människans behov av att se sin skuld och om hur man ska leva för att kunna se sina barn i ögonen.