Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Nov 14, 2018

I Dagens människa avsnitt 90 möter vi prästen och journalisten Helle Klein. Vi pratar om man inte får sitta för länge i en kyrkbänk, om att vara en hundnos i världen och en metallarbetares bönesvar. Och så pratar vi om Helles förebild: Den danske prästen som lade prästkappan på hyllan och gick ut när hans församlingsmedlemmar inte respekterade människors lika värde.