Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Feb 28, 2018

Caroline af Ugglas varvar skivsläpp med hästkollektiv, konstutställningar med körsång och gudstro med godhetsiver. I senaste avsnittet av Dagens människa pratar hon om konstnärskapet, det egna måendet och det återkommande infallet att sadla om till pastor.