Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 26, 2017

I det 71:a avsnittet möter vi mentalisten, illusionisten och författaren Henrik Fexeus. Vi pratar om längtan efter att det ska finnas något mer än det vi inte kan se, om förmågan att ge andra en känsla av mening, om väckelsemöten som spelar på känslor och om att få panik av att hamna mitt i en trosbekännelse.