Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Feb 8, 2017

I det 59:onde avsnittet för Dagens människa pratar vi med journalisten och programledaren Eric Schuldt. Vi pratar om vem ormen i Edens lustgård egentligen är, om den krokiga vägen för att hitta en kyrka där man känner sig hemma, om vad det egentligen var som hände när Eric lyssnade på musik av Arvo Pärt och om det kan vara så att Ingemar Bergman var en profet.