Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Nov 15, 2016

I det 57:e avsnittet av Dagens människa möter vi Ann Heberlein, debattör, författare och lektor i teologi. Trots alla böcker hon läst om Gud, är upplevelsen av hans närvaro ännu viktigare för henne. Vi pratar om hur man bäst parerar rädsla för döden och om varför folk ibland tror att hon är en terrorist.