Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Nov 2, 2016

I Dagens människa avsnitt 56 möter vi den finlandssvenske psykologen och författaren Tommy Hellsten. För några år sedan stod han på ruinens brant och inför en personlig konkurs. Mitt i krisen hände något och han började se fram emot att förlora allt. Det blir ett spännande samtal om att bekanta sig med sin egen skugga och om att släppa kontrollen.