Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

May 18, 2016

I det 48:e avsnittet av Dagens människa möter vi poeten, debattören och publicisten Göran Greider. Vi pratar om att möta Jesus i sitt eget vardagsrum, om att vara beroende av eller kunna leva utan uppståndelsekraften, och om varför det är okej att lägga pengar på kogödsel samtidigt som människor flyr över Medelhavet.