Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Dec 1, 2021

I det 148: avsnittet av Dagens människa möter vi sångaren och musikläraren Gustaf Norén. Vi pratar om vad det egentligen innebär att vara en människa och om relationen till medlemmarna i Mando Diao, där Gustaf tidigare var med. Vi pratar om att komma ut som kristen och om vikten av att lyssna rösten som leder oss rätt. Gustaf är full av målande bilder och ivrig att få prata tro, för i vanliga fall ”håller han ena foten på bromsen” som han uttrycker det.