Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Mar 18, 2020

Det 115:e avsnittet av Dagens människa spelas in i corona-tider. Vi möter Anders Arborelius, katolsk biskop och kardinal och pratar om hur vi ska hantera vår oro i tider där allt verkar svaja. Vi pratar om att göra något bra av den tid då många av oss måste isolera oss på grund av smittan. Om vad vi kan lära oss av att ha tråkigt och hur våra relationer faktiskt kan bli djupare och starkare under den tid då vi inte ses.