Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 1, 2014

I elfte avsnittet av Dagens människa möter vi författaren Hillevi Wahl live från Bokmässan i ett samtal om missbruk, uppväxt och vad det skulle innebära att kalla sig kristen.