Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 28, 2020

I detta jubileumsavnitt intervjuas tidningen Dagens chefredaktör och vd Felicia Ferreira. Det blir ett ärligt och öppenhjärtigt samtal med barnskrik i bakgrunden, om att vara mediechef på 2020-talet, hur pappans missbruk påverkat henne och om en tro som orkar bära genom svåra tider.