Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Jun 6, 2018

I Dagens Människa avsnitt 84 möter vi författaren och mediaprofilen Linda Skugge. Vi pratar om att alltid vara den som kommer en kvart före utsatt tid, om att vilja prestera, hjälpa till och göra rätt och sedan drabbas av en sjukdom som gör att man inte orkar allt man vill. Vi samtalar om skylten som lockar...