Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Jan 18, 2024

I Dagens människa avsnitt 187 möter vi Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson. Vi pratar om hennes förflutna i trosrörelsen, och om tron som varit stark ända sen hon var liten. Om moderaternas hårdare tag mot brottslighet och kriminalitet, om den kritiserade klimatpolitiken och om att växa upp med en mamma...