Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Jun 7, 2023

I Dagens människa avsnitt 178 möter vi Niklas Piensoho, pastor och föreståndare i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Vi pratar om hans egen väg till tro, om rollen som ledare för Sveriges största frikyrka och om responsen efter hans undervisning om Bibeln och homosexualitet.