Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Jun 9, 2021

I Dagens människa avsnitt 141 möter vi pensionären, katoliken och före detta Livets ord-pastorn. Vi pratar om det omvälvande mötet som fick honom att bli kristen i sin ungdom, om insikterna som drev honom att söka sig till att överge trosrörelsen och söka sig till den katolska kyrkan, om brottningskampen...