Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Mar 28, 2018

I det 79:e avsnittet träffar vi retorikexperten Elaine Eksvärd som pratar om relationen till kyrkan, bönesvaren och att ta fajten mot pedofilerna.


Mar 14, 2018

I det 78:e avsnittet av Dagens människa möter vi prästen och författaren Olle Carlsson. Vi pratar om att vara den kristne som de som inte brukar gilla kyrkan gillar, att åka på läger med muslimer, det vackra i pingströrelsen, om att bråka med kyrkohandboken och om julaftonen som gjorde att livet vände.