Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Mar 28, 2018

I det 79:e avsnittet träffar vi retorikexperten Elaine Eksvärd som pratar om relationen till kyrkan, bönesvaren och att ta fajten mot pedofilerna.