Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Nov 19, 2014

I Dagens människa avsnitt 18 möter vi artisten Sonja Aldén och samtalar om Gud, kyrkan och att inte ha samma tro som sin partner.