Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 24, 2014

I tionde avsnittet av Dagens människa möter vi skådespelaren Thorsten Flinck för ett samtal om Jesus, rätt och fel och att leva med självförakt.