Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 17, 2014

I höstens första avsnitt av Dagens människa möter vi programledaren och mångfaldskonsulten Doreen Månsson för ett samtal om rasism, mångfald, sorg och Jesus.