Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 31, 2018

I det 89:onde avsnittet av Dagens människa möter vi musikern, författaren och scenartisten Uje Brandelius. Vi pratar om att få veta att man har Parkinsons sjukdom när man är mitt i livet. Vi samtalar om hur underskattat det är att springa ifrån sina problem, och om att man trots att man kanske skulle vilja maximera livet, alltid också måste slänga in en tvätt ibland.