Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

May 9, 2018

I avsnitt 82 talar vi med Felicia Feldt om försoning, bön och om att vara Anna Wahlgrens dotter. Dessutom blir det en hel del om hennes aktuella bok om döden och sin alldeles nya livsuppgift - som mormor.