Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

May 17, 2017

I det glada 66:e avsnittet av Dagens människa möter vi artisten och före detta fotbollspelaren Boris René. Vi pratar om den märkliga nyårsaftonen då han mötte en kristen person som verkade veta mer om Boris än han själv visste. Vi pratar om året då han var utlånad som fotbollsspelare till Island och ägnade kvällarna åt att hitta Gud, och om hans mamma som var som två i en.