Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

May 6, 2014

I femte avsnittet av Dagens människa möter vi estradpoeten och författaren Bob Hansson och pratar om Gud, livsglädje och motståndet mot de färdiga svaren.