Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Feb 26, 2016

Möt skådespelaren Bert-Åke Varg, mannen bakom Hedvigs uggla och Rederiets maskinist Gustav Sjögren. Vi pratar om förhandlingar med Gud, som måste göras om när det visar sig att man lever längre än man först vågat be om. Hör också om utsattheten Bert-Åke känt inför de stora operationer han gått igenom.