Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Feb 10, 2016

I Dagens människa avsnitt 41 möter vi barnrprogramledaren och tv-producenten Markus Granseth. Vi pratar om allt ifrån bungyjump på Fort Boyard och scouternas lägerbål till att brottas med tvivel, och det absurda i att fråga Gud om han verkligen finns.