Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 28, 2015

I Dagens människa avsnitt 37 möter vi skådespelaren Claes Malmberg. Han är buddhisten som tror på Gud, men om han hade varit en lärjunge hade han kanske varit Judas.