Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

May 27, 2015

I avsnitt 31 av Dagens människa möter vi Sveriges kanske största manliga modebloggare, Andreas Wijk. Det blir ett samtal om jätteframgångarna, artistplanerna och gudstron som alltid funnits där.