Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

May 13, 2015

I avsnitt 29 av Dagens människa pratar vi med journalisten och "Vimmelmamman" lotta Gray om cancer och rädsla för döden, om förbönsstunder på Löttorps camping och om att lappa ihop gudsrelationen igen.