Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

May 6, 2015

I det 28 avsnittet av Dagens människa pratar vi med programledaren Rickard Sjöberg om att prata tro med barn, om Guds plan för våra liv och om avsaknaden av andliga käftsmällar.