Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Nov 12, 2014

I det sjuttonde avsnittet av Dagens Människa pratar vi med poddcast-kungen Kristoffer Triumf om skapelsen, alkoholmissbruk och döden.