Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 26, 2022

I avsnitt 164 möter vi epidimiologen, forskaren, författaren och folkbildaren Emma Frans. Vi pratar om varför alla människor borde lära sig att tänka mer som forskare och var gränsen för vetenskapen går. Kan kyrkan och vetenskapen lära sig av varandra och hur gör man för att klara av situationer där man faktiskt inte vet hur det ska gå?