Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Feb 9, 2022

Ruth Nordström är människorättsadvokaten som blev rikskänd genom fallet där hon försvarade den kristna barnmorskan Ellinor Grimmark. Vi pratar om viljan att göra rätt, om att bli utestängd på grund av sina åsikter, och om hur Ruth själv bemöter andra kvinnor som gjort abort. Vi pratar också om Ruths kristna tro och om resan från Livets ord till Klara kyrka.