Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Nov 3, 2021

I det 146:e avsnittet av Dagens människa möter vi Sveriges talman Andreas Norlén. Vi samtalar om trons betydelse när man ska bilda regering, och i livet i övrigt, vi pratar om att vara som en anka eller inte, om hur man gör för att inge förtroende och om vad man ska göra för att bli vis.