Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 20, 2021

I det 145:e avsnittet av Dagens människa möter vi dramatikern, samhällsdebattören och författaren Stina Oscarson. Vi pratar om mannen som pinkade på golvet i S:ta Clara kyrka, om Stinas tårar när hon går in i kapellet vid St:a Eugenia, om att få höra att man inte passar i badhuset och om det perfekta plåstret som inte finns.