Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 23, 2020

I det 124:e avsnittet möter vi Frida Boisen, programledare, journalist och författare. För några år sedan tog hennes mamma livet av sig och efterlämnade ett brev där hon gav Frida skulden. Nu har Frida skrivit en bok om sin uppväxt, om sin relation till mamman och om den förunderliga nåden som det står om i sången "Amazing grace", en sång som Fridas mamma älskade.