Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 9, 2020

I det 123:e avsnittet av Dagens människa möter vi Andreas Nielsen, pastor för Hillsong Sverige. Vi pratar om den omskakande gudsupplevelsen som förändrade hans liv, om förtjusningen i det engelska språket, om att förbruka förtroenden och komma tillbaka igen och om fem saker han måste göra varje dag för att hålla sig på banan.