Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Nov 13, 2019

I det 108:onde avsnittet av Dagens människa möter vi fysikern och författaren Bodil Jönsson. Bodil får förklara varför hon provocerar oss genom att påstå att vi har gott om tid. Hon slår hål på vår tids största hjärnspöke och så pratar vi om att slippa  leva maniskt i nuet, samtidigt som man kan ta ett ögonblick i sänder.